รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

■ ผู้ฝึกสอนสำหรับหลักสูตรมารยาททางธุรกิจ (OMOTENASHI)

รายละเอียดของงาน
 • ทำการฝึกอบรมและบรรยายเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจและการบริการ
 • ตรวจสอบสถานการณ์การบริการในธุรกิจแต่ละด้าน
 • ให้ความคิดเห็นและคำแนะนำจากการสังเกตผู้ฝึกอบรม
 • พัฒนาหลักสูตรการสอน
 • ร่วมทำงานกับพนักงานขายและอธิบายหลักสูตรการอบรม
ประเภทการจ้างงาน พนักงานสัญญาจ้าง
ข้อกำหนด
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับจากสายการบินต่างๆ และ/หรือ มีประสบการณ์การฝึกอบรมมารยาททางธุรกิจ

* อาจารย์ผู้สอนขั้นต้น – เราจะมีการจัดเตรียมการฝึกอบรมให้กับอาจารย์ก่อนไปสอนจริง
* เราไม่อนุญาตให้อาจารย์ผู้สอนไปสอนที่บริษัทอื่นหรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวกับหลักสูตรมารยาททางธุรกิจ

เงื่อนไขการจ้างทำงาน
 • รายได้จากการสอน ชำระโดยตรงจาก บริษัทแคปแลน (ประเทศไทย) จำกัด

* โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันจำนวนบทเรียนหรือค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน

ขั้นตอนการจ้างงาน 1) ตรวจสอบเอกสารประวัติการทำงาน Resume → 2) สัมภาษณ์ → 3) จัดการฝึกอบรมเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้สอนมารยาททางธุรกิจของแคปแลน (ประเทศไทย) จำกัด → 4) เซนต์สัญญาจัดจ้างงาน

→ สนใจสมัครงาน

■ อาจารย์ผู้สอนการฝึกอบรมหลักสูตร stratified management หรือ intercultural

รายละเอียดของงาน
 • ทำการฝึกอบรมและบรรยายเกี่ยวกับทักษะด้านบุคคล เช่นs coaching/team-building และทักษะทางด้านความคิด เช่น การวางแผนกลยุทธิ์ / การแก้ปัญหา
 • ทำการฝึกอบรมและบรรยายเกี่ยวกับการสื่อสารต่างวัฒนธรรม (Intercultural communication) และ การบริหารการจัดการระดับโลก
 • พัฒนาหลักสูตรการสอน
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย และอธิบายหลักสูตรการฝึกอบรม
ประเภทการจ้างงาน พนักงานสัญญาจ้าง
ข้อกำหนด
 • ประสบการณ์ทางธุรกิจ
 • ความสามารถทางภาษา : ภาษาไทย (ระดับเจ้าของภาษา) หรือ ภาษาอังกฤษ (ระดับเจ้าของภาษา)
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการจ้างงาน
 • รายได้จากการสอน ชำระโดยตรงจาก บริษัทแคปแลน (ประเทศไทย) จำกัด ตามกฎหมาย
ขั้นตอนการจ้างงาน 1) ตรวจสอบประวัติการทำงาน Resume → 2) สัมภาษณ์ → 3) เซนต์สัญญาตกลงจ้างงาน

→ สนใจสมัครงาน

PAGE TOP