หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจ

หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจ

1. หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจ

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของเรานั้นพยายามปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรและภูมิภาคและมีต้นแบบมากจากหลักการบริการของประเทศญี่ปุ่น คือ Omotenashi ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริการมาตรฐานระดับโลก โดยพัฒนามาจากจิตวิญญาณและมารยาทการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินของประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรบหลักสูตรนี้เกี่ยวกับการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และพนักงาน

 • ✓ มารยาทและการปฎิบัติทางธุรกิจ / ความเหมาะสมทางด้านบุคลิกภาพสำหรับธุรกิจ และความประทับใจในการพบปะทางธุรกิจ
 • ✓ มารยาทและการปฎิบัติสำหรับผู้ทำงานทางด้านการบริการโดยเฉพาะ
 • ✓ มารยาทและการปฎิบัติในการร่วมงานสังสรรค์ / มารยาทและการปฎิบัติในการรับประทานอาหารสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ

< ex.1 > หลักสูตร 1 วัน สำหรับ ผู้จัดการร้าน
< ex.2 > หลักสูตรซินเดอเรลลา 1 วัน สำหรับพนักงานชาวไทย

< ex.1 > หลักสูตร 1 วัน สำหรับ ผู้จัดการร้าน

จุดประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงหลักการบริการในอุดมคติเพื่อให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าและให้การบริการที่เหมาะสมโดยการประยุกต์มาจาก Japanese omotenashi (จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น)
 • เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะงานเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดหลักสูตร

 1. บทนำ
  • การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า และ ความพึงพอใจของพนักงาน
  • การเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้าในการรับการบริการ
  • การเข้าใจในบทบาทของตนเองและประสิทธิภาพของผู้จัดการร้าน
 2. มารยาทและการปฎิบัติทางธุรกิจสำหรับผู้จัดการร้าน
  • ความสำคัญของความประทับใจในการพบปะครั้งแรก
  • ความสำคัญในการจ่ายทิปเพื่อมารยาททางธุรกิจ
  • การติดต่อกับลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์
 3. การพัฒนาคุณภาพการบริการระดับสูง
  • การทบทวนและเข้าใจในพื้นฐานของการบริการ
  • กิจกรรมเพื่อเข้าใจบทบาทในการทำงาน
  • วิธีการที่จะพัฒนาการสอนหรือแนะนำผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพ
  • การฝึกอบรมภาคปฎิบัติ
 4. การสร้างบรรยากาศการบริการในอุดมคติ
  • เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับการบริการ (อย่างนอบน้อม)

< ex.2 > หลักสูตรซินเดอเรลลา 1 วัน สำหรับพนักงานชาวไทย

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเข้าใจในพื้นฐานของมารยาททางธุรกิจตามมาตรฐานโลก
เราให้บริการฝึกอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตร : หลักสูตรสำหรับ 1 วัน (7 ชั่วโมง) , ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง) และ หลักสูตรทั่วไป (public training)

จุดประสงค์

 • การเรียนรู้ความสำคัญเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางธุรกิจเพื่อการเป็นนักธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของมารยาททางธุรกิจและสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

 1. บทนำ
  • ความสำคัญของมารยาททางธุรกิจในองค์กร
 2. ปัจจัย 5 อย่าง เกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
  • การทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความประทับใจการพบปะกันครั้งแรก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 3. ประสิทธิภาพของมารยาท/การดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  • มารยาทและการดำเนินงานทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
  • มารยาทและการดำเนินงานทางธุรกิจขั้นสูง
 4. การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • PDCA (วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการดําเนินงาน) เพื่อพัฒนาความสามารถในการวางแผน
  • การรับฟังคำแนะนำและการรายงาน
  • การเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการรายงาน การแจ้ง และการปรึกษา (HO-REN-SO)
 5. มารยาททางธุรกิจในที่ทำงาน
  • การทบทวนและเข้าใจในกฎพื้นฐานของที่ทำงาน
PAGE TOP