หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม

แคปแลนให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง

ทีมอาจารย์ผู้สอนอย่างมืออาชีพ

อาจารย์ผู้สอนของเราส่วนใหญ่มาจากอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน Japan Airlines ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในงานบริการมาอย่างยาวนาน เราให้บริการอบรมเกี่ยวกับสื่อสารทางธุรกิจแก่หลายๆ บริษัท และอาจารย์ผู้สอนของเรามีทักษะความรู้ที่สูงที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม

เราจะทำให้คุณเปลี่ยนจาก “ฉันทราบ” สู่ “ฉันทำ”

ความเข้าใจและการดำเนินงานนั้นจริงๆ แล้วมีความแตกต่าง ความรู้อย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะช่วยนำมาปรับปรุงการทำงานได้ ดังนั้นเราจึงนำวีดิโอมาใช้ในชั้นเรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทำงานอย่างไม่มีอคติ และเสริมสร้างจุดแข็งและลดจุดอ่อน

การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะมารยาททางธุรกิจ

การฝึกอบรมของเราเน้นการฝึกปฎิบัติเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการบรรยายภาคทฤษฎีเพียง 20% และอีก 80% คือ การฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมยังสามารถเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมอบรมคนอื่น ๆ และพัฒนาทักษะการสังเกต โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างและหลังการฝึกอบรมอีกด้วย

หลักสูตรการฝึกอบรม

แคปแลนให้การบริการทั้ง การฝึกอบรมแบบ In-House และ Public หลักสูตรการอบรมของเราออกแบบและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของภารกิจ ปรัชญา และขีดความสามารถ ของบริษัท ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ เรายังได้ให้บริการอบรมแบบทั่วไป (public training) สำหรับบุคคลทั่วไปและบริษัท

1. หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจ

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของเรานั้นพยายามปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรและภูมิภาคและมีต้นแบบมากจากหลักการบริการของประเทศญี่ปุ่น คือ Omotenashi ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริการมาตรฐานระดับโลก โดยพัฒนามาจากจิตวิญญาณและมารยาทการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินของประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรบหลักสูตรนี้เกี่ยวกับการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และพนักงาน

→ อ่านเพิ่มเติม

2. หลักสูตรการอบรม Stratified Training สำหรับในแต่ระดับผู้จัดการหรือผู้บริหาร

Required work performance differs depending on each business area and job type. According to Prof. Robert Katz, all managers require the following three skills: ในการทำงานแต่ละอย่างนั้น มีความต้องกระความมีประสิทธิกาพที่แตกต่างกัน ซึ่งขี้นอยู่กับลักษณะงานและธุรกิจนั้นๆ ตามหลักการของ Prof. Robet Katz นั้นจำเป็นต้องมีสามทักษะดังต่อไปนี้

→ อ่านเพิ่มเติม

3. หลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษาเพื่อใช้ในทางธุรกิจ

เราให้การบริการหลักสูตรการฝึกอบรมอบรมด้านภาษาที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ การบริการและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

■ หลักสูตรการฝึกอบรม

en_business_img

PAGE TOP