Developing Human Resources to enhance corporate value in ASEAN countries

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการจัดฝึกอบรมให้มากกว่า 6,000 บริษัท
เราให้การบริการฝึกอบรมด้วยคุณภาพระดับสูง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่มีความหลากหลาย

มันเป็นความท้าทายเสมอที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจหรือตระหนักถึงความสำคัญในการนำทักษะที่ดีของตนเองออกมาใช้
ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังทักษะที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจแต่ละวัน
เราพร้อมที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและชื่อเสียงขององค์กรในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
นอกจากนั้นเรายังให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจในงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินญี่ปุ่นและปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศและภูมิภาคนั้นๆ

TCG_banar

PAGE TOP